"Kvalité är vår hederskodex, det grundar vi på att ett bra samarbete och bra materialval som presterar bättre"

Installation

ATK Driftteknik erbjuder allt i ifrån nyinstallation till renovering av befintliga system. Tillsammans med kunden så tar vi fram den lösning som passar verksamheten bäst.

Vi utför Obligatoriska Ventilationskontroller i hela Västra Götaland. Vi på ATK Driftteknik erbjuder dig en smidig besiktning och full  dokumentation och uppföljning på våra OVK-besiktningar. 

Energioptimering

Vi vill tillhandahålla en god service och ett bra energiförhållande med tanke på totalekonomin för fastighetens drift och underhållskostnader.

”På ATK Driftteknik så är miljön alltid i fokus. Därför så är större delen av våra servicebilar 100% elektrifierade.”

ATK Driftteknik är ett företag inom Värme och Ventilationsbranschen med kvalificerade kunskaper som täcker ett brett arbetsområden med flera inriktningar.

Vi vill tillhandahålla en god service och ett bra energiförhållande med tanke på totalekonomin för fastighetens drift och underhållskostnader.

Vår kompetens sträcker sig från rena drift och underhållsarbeten, Styr och reglerinstallationer till energispar utredningar/åtgärder och kvalificerade OVK-besiktningar.

Verksamheten på ATK Driftteknik har varit igång sedan 1998 och genom vår breda branscherfarenhet och vår dagliga kontakt med nya problem som måste lösas håller vi oss ständigt uppdaterade.

Vi är övertygade om att kvalité måste hållas först för att uppnå det vi strävar efter, en bättre fungerande anläggning för kunden.

Joel Nyberg

Ägare & grundare

PERSONAL

Robbin Larsson

Tekniker

robbin@driftteknik.se

076-340 60 16

Pierre Beckman

Tekniker

pierre@driftteknik.se

076-878 07 50

Robin Holmgren

Besiktningsman

robin@driftteknik.se

073-364 00 51

John Eriksson

Tekniker

john@driftteknik.se

070 848 48 26

Samuel Oskarsson

Tekniker

samuel@driftteknik.se

072-245 24 56

Maggie Timothy

Ekonomi

atk@driftteknik.se

Energi optimering

Dagens energikrav ökar alltmera. Därav ställs det hela tiden nya och hårdare krav på fastigheter. Ett optimerad ventilation kan sänka en fastighets förbrukning avsevärt. Därför rekommenderar vi alltid att man har full koll på sin sin anläggning. Detta uppnås bäst genom regelbunda kontroller och en väl genomförd service. Energieffektivare motorer, bra styr och en väl injusterad anläggning kan spara fastighetsägaren tusentals kronor.  

Vad innebär det med OVK

Fastighetsägare och Bostadsföreningar måste utföra obligatorisk ventilations kontroller, OVK, med bestämda intervaller. Det kan variera emellan 3 till 6 år beroende på ventilationssystem. OVK utförs av våra certifierade OVK-kontrollanter som kontrollerar att luften är bra och att ventilationssystemet fungerar som det skall och uppfyller dom krav som är satta för den verksamhet som bedrivs där.

Injustering

Vid en nyinstallation så krävs alltid en injustering av luftflöden. Flödena har i flesta fall projekterats av en annan part och där är det injusterarans uppgift att kalibrerar och justera ventilationssystemet så att det fungerar båda energieffektivt och uppfyller dom krav som har projekterats. En injustering kan också bli aktuellt om OVK besiktning har upptäckt låga eller ojämna flöden

Kontakt

031 654 777

info@driftteknik.se

Org nr

556567-1855

Adress

ATK Driftteknik AB

Industrivägen 51

433 61 Sävedalen